Bezpieczny Maluch

(na podstawie artykułu „Bezpieczne dziecko” Bliżej Przedszkola).

Bezpieczeństwo odgrywa bardzo ważną rolę w życiu dziecka, w jego stopniowym dochodzeniu do samodzielności i w uniezależnieniu się od osób dorosłych. Przedszkolak powinien nauczyć się dostrzegania niebezpieczeństw i odpowiedniej reakcji. Powinien rozumieć konieczność wprowadzania i stosowania określonych zasad bezpieczeństwa w otaczającym go świecie. 
U przedszkolaków niezbędne jest stosowanie nakazów i zakazów. Rozwijanie samokontroli u dzieci jest podstawą kształtowania u nich właściwego stosunku do bezpieczeństwa własnego i innych. Pod względem psychicznym kształtujemy u przedszkolaków poczucie własnej wartości i wiarę w swoje możliwości.
W przedszkolu podejmujemy działania sprzyjające zabawie, nauce i pracy, stad duży nacisk
kładzie się na racjonalne żywienie.
 
ABECADŁO ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA:
A jak AUTORYTET - poznawanie i rozumienie siebie i świata.
B jak BEZPIECZEŃSTWO – baw się bezpiecznie.
C jak CZYSTOŚĆ- dbałość o siebie.
D jak DZIAŁANIE – nabywanie umiejętności poprzez działanie.
E  jak ETYKA – budowanie systemu wartości.
F jak FIZYCZNE WYCHOWANIE – jestem wysportowany.
G jak GRUPA – odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej.
H jak HARTOWANIE – chcę być zdrowy.
 
BEZPIECZNE W ŚWIECIE DOROSŁYCH
Kontakt dziecka z obcą osobą może wiązać się także z niebezpieczeństwem jego skrzywdzenia. Już od najmłodszych lat należy dziecko nauczyć , kim jest OBCY.
- dziecko powinno wiedzieć , że nie każdemu można ufać.
- dorosłemu wolno powiedzieć NIE!
- bez zgody dziecka , nikt nie może go dotykać w miejsca intymne
- dobry i zły dotyk
- dziecko powinno unikać ustronnych miejsc
- gdy ktoś go zaczepia, powinno stanowczo i głośno protestować
- musi mieć przekonanie ,że z każdym problemem może się zwrócić do rodziców
 
BEZPIECZNE NA DRODZE
Zgodnie z prawem o ruchu drogowym dziecko od 7 lat może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego w charakterze pieszego i pasażera. Rolą nauczyciela i rodzica jest przygotowanie dziecka do tego faktu. W tym zakresie warto kształcić:
Przygotowanie do uczestnictwa w ruchu
- reagowanie na sygnały: wzrokowy, słuchowy
- reagowanie na polecenia
- rozwijanie orientacji i spostrzegawczości
Bezpieczeństwo na drodze
- zachowanie na drodze i w pobliżu jezdni
- poznanie pojęć związanych z bezpieczeństwem na drodze
- poznanie niebezpiecznych sytuacji na drodze
Bezpieczne zachowanie się pieszych
– zachowanie się na chodniku
– przechodzenie przez jezdnię w miejscach wyznaczonych
- rozpoznawanie sygnalizacji świetlnej
- poznawanie ważniejszych znaków drogowych
Rozumienie niebezpieczeństwa sytuacji zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych.
Konieczność przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
Poznanie usytuowania i znaczenia znaków drogowych, przejść dla pieszych.
Praca i rola policjanta w ruchu drogowym.
 
BEZPIECZNE WŚRÓD ZWIERZĄT
Spontaniczne zachowanie dziecka może być sygnałem obronnym dla psa. Aby uchronić je przez niebezpieczeństwem należy nauczyć dziecko:
że NIE może zbliżać się do obcego psa
że jeśli obcy pies podejdzie do dziecka powinno ono zachowywać się spokojnie,
NIE krzyczeć, NIE machać rękami, NIE uciekać
chcąc nawiązać kontakt z obcym psem dziecko powinno stanąć obok, nie może patrzeć mu prosto w oczy
jeśli chce pogłaskać obcego psa, powinno najpierw wyciągnąć do psa skierowaną do góry dłoń, pozwolić mu ją powąchać
w sytuacji zagrożenia powinno przyjąć pozycję żółwia
– zwinąć się w kłębek zasłaniając rękami uszy i twarz.
Przedszkolowo.pl logo